Saya St Na’imah. Saya mengajar di SDN 02 Purajaya Kebuntebu, Lampung Barat sejak tahun 1985 hingga sekarang. Telah banyak asam garam yang saya kecap di dunia pendidikan. Menjadi guru kelas...