Doa merupakan ibadah, bahkan ia adalah semulia-mulianya iadah yang oleh seorang hamba di jadikan sarana utuk mendekatkan diri kepada Allah.

Rasulullah bersada:

“tidak ada sesuatu yang paling mulia agi Allah melainkan Doa.” (HR. At-Tirmidzi no:3370)

kedudukan Doa amat tinggi dalam Agama Islam. Doa adalah kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu kreburukan, mendatangkan manfaat serta menolak berbagai petaka, selama ia di mohonkan oleh seorang hamba hanya pada Allah.

Sebab kepada-Nya saja dia beribadah, memohon pertolongan tatkala senang maupun sulit, serta kepada Dia semata kita bergantung dan bertawakkal.