Orang yang Beriman dan Bertaqwa akan selalu mengucapkan perkataan yang Benar. Jika Anda bertemu dengan orang yang mengaku beriman dan bertaqwa tapi kalau berkata dia suka bohong, berjanji suka ingkar dan masih mau mengambil hak orang lain serta memakan riba, maka keimanan dan ketaqwaannya patut di pertanyakan.

Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71″

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa mu. Dan barang siapa mentaati Allah dan rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.”