Aliran

Aliran adalah keadaan di mana suatu benda alir, baik zat cair maupun gas, bergerak dengan kecepatan tertentu.

Aliran banyak macamnya:

  • Aliran Laminar
  • Aliran Transisi
  • Aliran Turbulent
  • Aliran termampatkan
  • Aliran tak termampatkan